Praktijkstudie multi niveau peilbuis

Gebruik van Multilevel peil buis programma's om verontreinigd grondwater  te beheren

Kostenbesparend beheer van verontreinigd grondwater is afhankelijk van de toegang tot voldoende, goede kwaliteit en
betrouwbare gegevens ontwikkeld van locatiekarakterisering programma’s . De kosten om deze gegevens te verkrijgen kunnen
erg duur zijn, dus programma's moeten goed worden doordacht voordat waardevolle hulpbronnen worden ingezet.

Succesvolle programma’s hebben een ​​aantal gemeenschappelijke elementen:

· Selectie van de beste betaalbare expertise voor het ontwerpen en de uitvoering van het programma.

· Voorzien in een conceptueel model van de site en herzien als er meer informatie beschikbaar komt. Het conceptuele
model wordt gebruikt als een instrument voor de besluitvorming tot nader onderzoek en stuurt naar een plan om
verontreinigd grondwater te beheren.

· Samenbrengen van karakteriserende eigenschappen en middelen.

· Gebruik van een gefaseerde aanpak

Een van de tools die beschikbaar is voor het verwerven van betrouwbare grondwaterkwaliteit gegevens is het multilevel
systeem van Solinst. Met dit onderzoek laten we zien hoe een goed gepland, gefaseerd programma gebruik maakt van
strategisch geplaatste multilevel systemen en hoe de verzamelde gegevens  kunnen voorzien in voldoende kwaliteit om een
bewaakte natuurlijke afbraak als een haalbare grondwaterbeheer optie te zien.
Multilevel Systemen Achtergrond

Een multilevel systeem is een systeem dat de controle en / of bemonstering van het grondwater uit meer dan een zone
mogelijk maakt binnen een enkel boorgat. Aangezien grondwaterstroming een 3-dimensionale proces is, moeten zowel de
verticale als horizontale gradiënten worden beschouwd. In veel onderzoeken wordt  de verticale component van de stroming
vaak over het hoofd gezien. Dergelijke verticale informatie wordt steeds meer erkend als cruciaal voor het beheer en de
sanering van verontreinigd grondwater.


Als alternatief voor multilevel systemen, kan de verticale grondwater distributie worden verkregen door verschillende enkel
peilbuis plaatsingen binnen hetzelfde gebied (zowel cluster) of door het invullen van een aantal enkele peilbuizen in hetzelfde
boorgat (nest). Zie Figuur 1.

Een aantal multilevel grondwater monitoring systemen zijn commercieel beschikbaar vanuit het Solinst programma. De
centrale component van het multilevel systeem bestaat uit een stijf omhulsel, of een flexibele polyethyleen huls, welke in het
boorgat past. Het aantal en de locatie van de controle poorten zijn bepaald op basis van wat bekend is over de site en
informatie verkregen van het boorgat tijdens het boren (bv. kern onderzoek, hydraulische testen, boorgat logging etc). Poorten
worden hydraulisch van elkaar geïsoleerd door het gebruik van verpakkers of inblokkers. Monsterpunten worden bemonsterd /
bewaakt door middel van speciale samplers en druktransducers; door middel van slangen die vanuit de samplepoort omhoog
door de behuizing lopen naar het grondoppervlak; of via samplers die grondwater verpompen langs deze behuizing en 
ingeblokt zitten in elke poort. Deze samplers worden op hun beurt geactiveerd vanuit het oppervlak.

Recentelijk is er veel belangstelling voor het gebruik van multilevel grotendeels omdat:

· Systemen worden steeds goedkoper en eenvoudiger te gebruiken

· Verbeterde kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens uit deze systemen

· De erkenning van het belang van de driedimensionale data distributie naar verontreinigingspluimen beheren.

· Risico's beoordelen op basis van potentiële receptoren.

Minder boorgaten vermindert het risico op het ontwikkelen van nieuwe potentiële verontreiniging paden en reduceert de kosten
in verband met de verwijdering van verontreinigde grond en grondwater.
Schematische voorstelling site
© Spectrasens B.V. I Tel.:+31-(0)165-713028